برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

pick on

/pɪk ɑn/ /pɪk ɒn/

1- برگزیدن، گزیدن، انتخاب کردن 2- (عامیانه) پاپی کسی شدن، (به کسی) پیله کردن، سر به سر گذاشتن

بررسی کلمه pick on

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to annoy or harass, either verbally or physically.
مترادف: annoy, badger, harass, mistreat, needle, tease
مشابه: bully, criticize, hector, kid

واژه pick on در جمله های نمونه

1. Why do they always pick on me to do the difficult tasks?
[ترجمه ترگمان]چرا آن‌ها همیشه از من می‌خواهند که کاره‌ای دشوار را انجام دهم؟
[ترجمه گوگل]چرا آنها همیشه برای انجام وظایف دشوار به من انتخاب می کنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Why do you always pick on me to do the unpleasant jobs?
[ترجمه ترگمان]چرا همیشه منو انتخاب می‌کنی که کاره‌ای ناخوشایند رو انجام بدم؟
[ترجمه گوگل]چرا همیشه برای انجام کارهای ناخوشایند در من انتخاب می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Why don't you pick on someone your own size?
[ترجمه A.A] چرا با هم قد خودت شوخی نمی کنی ؟
|
[ترجمه ترگمان]چرا یکی به اندازه خودت انتخاب نمی‌کنی؟
[ترجمه گوگل]چرا کسی را در اندازه شخصی خود انتخاب نمی کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bullies ...

معنی عبارات مرتبط با pick on به فارسی

معنی کلمه pick on به انگلیسی

pick on
• harass, tease, annoy; nag, criticize; choose
pick on someone
• choose someone; tease someone, harass someone; nag someone

pick on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام
دزدیدن
ياسمن ذاكري
گير دادن
فاطمه
رفتار نا عادلانه
a.r
to treat someone badly or unfairly, esp. by teasing or bullying
to harass, bully, or tease someone
Sasari
مسخره کردن
Vida foruzan
کسی را دست انداختن/ سر به سر کسی گذاشتن
Hamed
قفلی زدن رو کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pick on
کلمه : pick on
املای فارسی : پیک اون
اشتباه تایپی : حهزن خد
عکس pick on : در گوگل

آیا معنی pick on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )