برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

pillbox antenna

معنی pillbox antenna در دیکشنری تخصصی

pillbox antenna
[برق و الکترونیک] آنتن قوطی شکل آنتن ریز موجی که از یک بازتابنده استوانه ای سهموی تشکیل می شود که با دو سفحه عمود بر ساتوان پوشیده می شود . فاصله صفحه به گونه ای است که تنهاامکان انتشار یک حالت را در جهت مطلوب قطبیت فراهم می کند این انتن روی خط کانونی قرار می گیرد.

pillbox antenna را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملک نژاد
قوطی سیم آنتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pillbox antenna مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )