برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

pitfall

/ˈpɪtˌfɒl/ /ˈpɪtfɔːl/

معنی: دام، تله، گودال سرپوشیده
معانی دیگر: خطر یا اشکال غیر منتظره، (چاله ای که برای گرفتار کردن شکار روی آن را پوشانده اند) تله، چال دام

واژه pitfall در جمله های نمونه

1. Economy the poor man's mints; extravagancethe rich man's pitfall. Martin Tupper. Americaneconomist.
[ترجمه ترگمان]صرفه‌جویی آب‌نبات نعنایی مرد بی‌نوا، دام یک مرد ثروتمند مارتین Tupper Americaneconomist
[ترجمه گوگل]اقتصاد مردانه ضعیف مرد عصبانی شدن غول مردانه مارتین تپپر اقتصاددان آمریکایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The wolf was caught in a pitfall.
[ترجمه ترگمان]گرگ گرفتار گودال بزرگی شده بود
[ترجمه گوگل]گرگ در یک حادثه گرفتار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A further regular pitfall in framing questions is the double question.
[ترجمه ترگمان]یک دام منظم دیگر در مسایل کادربندی این سوال دوگانه است
[ترجمه گوگل]یک اشتباه ساده دیگر در زمینه سوالات، سوال دوگانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The easiest way to avoid this pitfall is to separate human conduct into behaviour and performance.
[ترجمه ترگمان]ساده‌ترین راه برای اجتناب از این دام، جداسازی رفتار انسانی در رفتار و عملکرد است
[ترجمه گوگل]ساده ترین را ...

مترادف pitfall

دام (اسم)
net , toil , ambush , trap , snare , pitfall , decoy , hook , noose , quicksand , grin , springe
تله (اسم)
trap , snare , pitfall , decoy , hook , snarl , noose , quicksand , fox trap
گودال سرپوشیده (اسم)
pitfall

معنی کلمه pitfall به انگلیسی

pitfall
• concealed trap, snare; peril, risk, danger
• the pitfalls of a particular activity or situation are the things that may go wrong or may cause problems later.

pitfall را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

و. نجاری
پیچیدگی، مشکل (درواقع پیت فال خطا یا اشتباه نیست، بلکه شیوه های پیچیده ی محاسباتی است که می تواند افراد را در صورت عدم آگاهی از آنها دچار سردرگمی کند).
رئیس علی دلواری
مشکل بالقوه - خطر بالقوه
amir
pitfall
مشکل یا ی گیری که تو درس یا شغل یا ... داریم
محدثه فرومدی
گرفتاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pitfall
کلمه : pitfall
املای فارسی : پیتفلل
اشتباه تایپی : حهفبشمم
عکس pitfall : در گوگل

آیا معنی pitfall مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )