برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

place the highest value on

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
خیلی مهم شمردن،‌ خیلی با اهمیت دانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی place the highest value on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )