برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

placed on

placed on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
اختصاص داده شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی placed on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )