برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1349 100 1

playing

واژه playing در جمله های نمونه

1. playing with his grandson, ramin, was his greatest delight
بازی با نوه‌اش رامین بزرگترین دلخوشی او بود.

2. playing cards
ورق بازی

3. children playing harmless tricks on one another
بچه‌هایی که به همدیگر کلک‌های شوخی آمیز می‌زنند

4. children were playing amidst the rubble of bombed-out buildings
بچه‌ها در میان آوار ساختمان‌های بمباران شده بازی می‌کردند.

5. julie was playing with her celluloid ducks
جولی با مرغابی‌های پلاستیکی خود بازی می‌کرد.

6. mehri was playing with her dolls
مهری با عروسک‌های خود بازی می‌کرد.

7. rameen was playing with the radio's buttons and dial
رامین با دکمه‌ها و صفحه‌ی تنظیم رادیو بازی می‌کرد.

8. sunlight was playing on the waves
آفتاب بر امواج بازی می‌کرد.

9. we were playing with ten-dollar chips
ما با ژتون‌های ده دلاری بازی می‌کردیم.

10. a pack of playing cards
یک دست ورق (بازی)

11. barefooted children were playing in the gutter
بچه‌های پا برهنه در جوی بازی می‌کردند.

12. our team was playing badly and the spectators kept j ...

معنی عبارات مرتبط با playing به فارسی

ورق بازی، ورق (های) بازی
ورزش : زمین بازى
(فوتبال و غیره) زمین بازی، میدان بازی
صفحه 33 دور
(روان شناسی) نقش گزاری، نقشگری درمانی

معنی کلمه playing به انگلیسی

playing
• acting, performing on stage
playing a practical joke
• making mischief, pulling a prank
playing card
• playing cards are thin pieces of card with numbers and pictures on them that are used to play various games.
playing cards
• cards used in card games (such as poker, bridge, etc.)
playing field
• a playing field is a large area of grass where people play games such as hockey and football.
• you talk about a level playing field when you want to refer to a situation that is fair, because the opponents in it have equal advantages.
playing pranks
• playing tricks, acting in a mischievous manner
playing the flute
• making music with a flute
playing the fool
• acting stupidly, behaving foolishly
playing the violin
• making music on a violin
playing with
• taking part in a game or sport with; trifling with, teasing
playing with fire
• putting oneself in danger, being bold, tempting fate
long playing
• recording that makes 33 turns per second, long recording
piano playing
• making music on a piano
role playing
• playing parts, pretending to be on different sides of a conflict
• role-playing is the act of imitating the character and behaviour of a type of person who is very different from yourself, either deliberately, for example as a training exercise, or without knowing it.

playing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
نقش‌آفرینی، نوازندگی
Zahra
بازی کردن ،مسابقه دادن
محمد جواد شمسایی
نواختن .the playing of a national anthem
Sadegh
اِکران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی playing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )