برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

plug ugly

/ˈpləɡˈəɡli/ /plʌɡˈʌɡli/

(قدیمی - خودمانی) لات شهر، چاقوکش محله، کلاه مخملی، امر، اراذل، اوباش

plug ugly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالخلیل قوطوری
Plug Ugly-En -پلاک آگلی=(قدیمی - خودمانی) لات شهر، چاقوکش محله، کلاه مخملی، امر، اراذل، اوباش
Plug Ugly-Turk-پلاک آگلی=عقل قاچ خورده، کم عقل شده، پسر فلک زده، پسر به فلاکت و بدبختی افتاده، پسر بدبخت وبیچاره، پسر معیوب و با عیب
پلاک(فلک)=فلک، ماه، و...-به ترکی Plug =پولوگ(بولوگ)= قاچ شده، کنده شده، جدا شده، تیکه، قطعه یا قطعۀ جدا شده ، تمام شده، به اتمام رسیده، خاتمه یافته، تقسیم شده، معیوب،(به معنی انگلیسی Plug مراجعه کنید) -آگلی(آقلی)= عقلش، فکرش،و...- اوگلی(اوقلی)= پسر، پسرش
ارتباط کلمات فارسی،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک-poladabady@blogfa.com

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی plug ugly
کلمه : plug ugly
املای فارسی : پلاگ یوگلی
اشتباه تایپی : حمعل علمغ
عکس plug ugly : در گوگل

آیا معنی plug ugly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )