برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1320 100 1

pneumonitis


(پزشکی) شش تبسی، شش افروختگی، آماس ریه

واژه pneumonitis در جمله های نمونه

1. Diagnosis: Hypersensitivity pneumonitis, subacute stage, with centrilobular nodules.
[ترجمه ترگمان]تشخیص: Hypersensitivity pneumonitis، مرحله subacute، با گره‌های centrilobular
[ترجمه گوگل]تشخیص پنومونیت حساسیت به هیپوفیز، مرحله زیر حنجره، با گره های مرکزی بیرونی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hypersensitivity pneumonitis is related to inhaled antigens.
[ترجمه ترگمان]Hypersensitivity pneumonitis مربوط به آنتی‌ژن تنفسی است
[ترجمه گوگل]پنومونیت حساسیت نسبت به آنتی ژن های استنشاقی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pneumonitis related to treatment with paclitaxel.
[ترجمه ترگمان]Pneumonitis مربوط به درمان با paclitaxel
[ترجمه گوگل]پنومونیت مربوط به درمان با پلاکتکسل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pneumonitis is usually associated with fever.
[ترجمه ترگمان]Pneumonitis معمولا با تب همراه است
[ترجمه گوگل]پنومونی معمولا با تب همراه است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه pneumonitis به انگلیسی

pneumonitis
• inflammation of the lungs, severe congestion of the lungs

pneumonitis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
التهاب ریه ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pneumonitis
کلمه : pneumonitis
املای فارسی : پنومنیتیس
اشتباه تایپی : حدثعئخدهفهس
عکس pneumonitis : در گوگل

آیا معنی pneumonitis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )