انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1068 100 1

poignantly

تلفظ poignantly
تلفظ poignantly به آمریکایی تلفظ poignantly به انگلیسی

بطور تیزیا زننده، بطور نیشداریا جگر سوز، سخت

واژه poignantly در جمله های نمونه

1. Naomi's mothering experiences are poignantly described in her fiction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]mothering Naomi Naomi در داستان او توصیف شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجربیات مادرانه نائومی به وضوح در داستان او توضیح داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. His piano had a single red rose poignantly lying across the keyboard.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]piano بر روی صفحه‌کلید یک rose سرخ دار دیده می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیانو او تنها یک گل قرمز داشت که از طریق صفحه کلید دروغ می گفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable. Erich Fromm
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مردن خیلی تلخ است، اما این فکر که باید بدون زندگی کردن بمیرد، غیرقابل‌تحمل است اریک فروم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مرگ به طرز وحشیانه تلخ است، اما ایده داشتن داشتن بدون زنده نگه داشتن، غیرقابل تحمل است اریم فروم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Jewish life is poignantly described in Wiesel's journal, "The Jews of Silence".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زندگی یهودیان در ژورنال Wiesel، \"یهودیان سکوت\" توصیف شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زندگی یهودیان در مجله ویلیز، �یهودیان سکوت� به وضوح توضیح داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The parting between the two great composers was poignantly prescient.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جدایی بین دو موسیقی‌دان بزرگ به طور تلخ تلخ و تلخ بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تقسیم بین دو آهنگساز بزرگ به شدت پیشگویی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. This last observation seems so heartfelt, so poignantly rendered, that one can only advise Mr de Botton himself to cease his solitary endeavours and take the plunge into the pleasures of office life.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مشاهده آخر بسیار صمیمانه به نظر می‌رسد، بنابراین poignantly نشان داد که تنها کسی می‌تواند به آقای دو باتن توصیه کند که از تلاش‌های انفرادی خود دست بردارد و در لذت زندگی اداری غوطه‌ور شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مشاهدات گذشته به نظر می رسد بسیار دلنشین و بسیار پررنگ است، که تنها می تواند آقای د بوتون خود را متقاعد کند که تلاش های انفرادی خود را متوقف کند و به لذات زندگی اداری بپیوندد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Poignantly, the second returned with photographs of a mining helmet, its light still glowing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]poignantly دوم با عکس‌هایی از کلاه ایمنی معدنی بازگشت، نور آن هنوز می‌درخشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با افتضاح، دوم با عکس های کلاه مین های زمینی، نور آن هنوز هم درخشان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He adds, poignantly, "I knew the marine life would be more abundant, but I couldn't imagine it would be so spectacular".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او اضافه می‌کند: \" من می‌دانستم که زندگی دریایی بسیار فراوان‌تر خواهد بود، اما نمی‌توانستم تصور کنم که این خیلی تماشایی خواهد بود \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می گوید: 'من می دانستم که زندگی دریایی فراوانتر خواهد بود، اما من نمی توانم تصور کنم این خیلی چشمگیر خواهد بود '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I'm very poignantly conscious of some aspects of it. The built urban environment, the interaction of urban spaces to themselves, to man, and to nature.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من خیلی از جنبه‌های آن آگاه هستم محیط شهری ساخته‌شده، تعامل فضاهای شهری به خود، انسان، و طبیعت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به شدت از برخی جنبه های آن آگاه هستم محیط شهری ساخته شده، تعامل فضاهای شهری با خود، انسان و طبیعت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Rather poignantly for someone born into celebrity and making a career in fashion, McCartney is quite unusually unphotogenic; she's far more attractive in the flesh than she ever looks in pictures.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مک کارتنی به جای اینکه به خاطر فردی که در شهرت و شهرت به دنیا آمده و حرفه خود را به شکل مد به وجود آورده‌است، به طور غیر معمول پر زرق و برق است؛ او بسیار جذاب‌تر از آن است که تا به حال به تصویر نگاه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به جای اینکه برای کسی که در مشهور به دنیا آمده است و در مدتی کار کند، McCartney کاملا غیرقابل انعطاف ناپذیر است او در گوشت بسیار جذاب تر از آنچه که تا به حال در تصاویر دیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Most poignantly, just three weeks before she died of an overdose at the age of 3 she says she felt that 'life begins at 40'.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکثر poignantly، درست سه هفته قبل از مرگش در سن ۳ سالگی، می‌گوید احساس می‌کند که زندگی در سن ۴۰ سالگی شروع می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با صدای بلند، فقط سه هفته قبل از مرگ او در سن 3 سالگی با اضافه وزن، او می گوید احساس می کند که 'زندگی در 40 سالگی آغاز می شود '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It was perhaps never more poignantly played out than during the two greatest maritime disasters in history: the sinking of the Titanic and the Lusitania.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شاید بیش از دو حادثه بزرگ دریایی در تاریخ اتفاق نیفتاده باشد: غرق شدن تایتانیک و the
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این احتمالا هرگز از لحاظ ظاهری بیش از دو فاجعه بزرگ دریایی در تاریخ غرق شدن تایتانیک و لوسیتانیا نبود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. His story is told poignantly in the film, A Beautiful Mind, now showing here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داستان او در فیلم، یک ذهن زیبا، که در حال حاضر به اینجا نمایش داده می‌شود، گفته شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داستان او در فیلم 'ذهن زیبا'، در حال حاضر در اینجا نشان داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Poignantly, after so many others ignored the bleeding girl, the woman who finally helped her was a poor migrant who had been collecting trash on the street.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]poignantly، پس از آن که بسیاری دیگر از آن دختر زخمی را نادیده گرفتند، زنی که در نهایت به او کمک کرد، یک مهاجر فقیری بود که در خیابان زباله جمع کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آنکه بسیاری دیگر از دختران خونریزی نادیده گرفتند، زنانی که در نهایت به او کمک کردند، مهاجرین ضعیف بودند که در خیابان جمع آوری کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Most poignantly of all, material possessions cannot be magically acquired, and stigma of poverty cannot be covered up through magical means.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مهم‌تر از همه، اموال مادی را نمی توان با جادو به دست آورد و ننگ فقر را نمی توان از طریق وسایل جادویی پوشش داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از همه مهمتر از همه، اموال مادی نمی تواند جادویی به دست آید و نابسامانی های فقر را نمی توان از طریق وسایل جادویی پنهان کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه poignantly به انگلیسی

poignantly
• pungently, with sharp-wittedness, keenly; sharply, pointedly, incisively

poignantly را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد ١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی poignantly
کلمه : poignantly
املای فارسی : پیگننتلی
اشتباه تایپی : حخهلدشدفمغ
عکس poignantly : در گوگل


آیا معنی poignantly مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )