برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

point out

/pɔɪnt aʊt/ /pɔɪnt aʊt/

بررسی کلمه point out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to show or tell about something so that someone can see it or know it.

- The tour guide pointed out some interesting sights.
[ترجمه ترگمان] راهنمای تور به برخی مناظر جالب اشاره کرد
[ترجمه گوگل] راهنمای تور به برخی از مناظر جالب اشاره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Please point out the things that you want changed.
[ترجمه ***] لطفا به چیز هایی که می خواهید تغییر دهید، اشاره کنید.
|
[ترجمه ترگمان] لطفا چیزهایی رو که می خوای عوض کن
[ترجمه گوگل] لطفا چیزهایی را که میخواهید تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه point out در جمله های نمونه

1. We wish to point out that. . .
[ترجمه ترگمان] ما می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که
[ترجمه گوگل]ما امیدواریم که این را بیان کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please don't take it amiss, if I point out your errors.
[ترجمه حمید ] لطفا ناراحت نشو اگر به خطاهایت اشاره میکنم
|
[ترجمه ترگمان]خواهش می‌کنم بد برداشت نکن، اگر اشتباه تو را بگویم
[ترجمه گوگل]لطفا آن را کثیف نمی کنند، اگر من اشاره می کنند اشتباهات خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was at pains to point out that she was no newcomer to the area.
[ترجمه ترگمان]به زحمت می‌توانست به این نکته اشاره کند که تازه‌وارد در این منطقه نیست
[ترجمه گوگل]او در تلاش بود تا اشاره کند که او تازه وارد منطقه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی point out در دیکشنری تخصصی

point out
[ریاضیات] خاطر نشان کردن، تذکر دادن، توجه کردن

معنی کلمه point out به انگلیسی

point out
• indicate, draw attention to

point out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad javad
اشاره کردن یا تذکر دادن به چیز یا موضوعی که شما قبلا نمیدانستید یا فراموش کرده بودید
zmoradi
اشاره کردن. تشخیص دادن
محمدرضا
tell somebody something
یادآوری کردن - تعریف کردن
Arya_pm
Identify
اريا پيرمحمدي
I don’t know who’s Ali and can’t point him out.
نعیمه
draw attention to something
Z.A
نشان دادن
میلاد علی پور
گفتن، ذکر کردن، یادآور شدن، خطاب قرار دادن
رسول مجدی
شناسایی کردن
A.A
اشاره کردن ( با انگشت )
zahra
خاطر نشان کردن
Victoria
تأیین هویت
12 Victoria
تعیین هویت
mina
identify
مهدی صباغ
گفتن چیزی به کسی که قبلا درباره ی آن نمی دانسته است.
نشان دادن چیزی به دیگران به کمک اشاره کردن به آن
اشاره کردن به کسی یا چیزی به وسیله ی انگشت دست یا با دراز کردن جسمی نازک به سمت آن
میثم علیزاده
شناساندن، متذکر شدن
Abtin
اشاره کردن،متذکر شدن
لیلی موسوی
یادآوری،یادآور شدن
jahanaks.blog.ir
خاطر نشان کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی point out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )