برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1355 100 1

porpoise

/ˈpɔːrpəs/ /ˈpɔːpəs/

معنی: گراز دریایی، خوک دریایی، گراز ماهی، بالن یا نهنگ دندان دار، مثلپورپوس شنا کردن
معانی دیگر: (جانور شناسی) پورپوس، خوکوال (تیره ی phocoenidae)

بررسی کلمه porpoise

اسم ( noun )
حالات: porpoise, porpoises
(1) تعریف: any of several sociable aquatic mammals, usu. with a dark back and paler underside, a blunt snout, and a triangular fin on the back.

(2) تعریف: any of several related mammals such as the dolphin.

واژه porpoise در جمله های نمونه

1. the common porpoise of the North Atlantic and Pacific.
[ترجمه ترگمان]گراز ماهی مشترک اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس آرام
[ترجمه گوگل]دریایی معمولی اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس آرام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The much larger killer whales can porpoise only if the surrounding water is laminar, or at most half turbulent.
[ترجمه ترگمان]تنها در صورتی که آب اطراف به صورت آرام و یا حداکثر نیم متلاطم وجود داشته باشد، نهنگ‌های قاتل بسیار بزرگ‌تر می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند
[ترجمه گوگل]نهنگ های قاتل بزرگتر می توانند فقط در صورتی که آب اطراف آن لاپارا و یا بیشترین نیم متلاطم داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In order to porpoise, baleen whales must reach four times their normal cruising speed - probably beyond their capabilities.
[ترجمه ترگمان]به منظور گراز ماهی، نهنگ بالن باید به چهار برابر سرعت سفره‌ای دریایی خود برسد - احتمالا فراتر از توانایی‌های آن‌ها
[ترجمه گوگل]به منظور پرت شدن، نهنگ های نعناع بایستی چهار برابر سرعت کروز معمولی خود باشند - احتمالا فراتر از توانایی های آنها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sud ...

مترادف porpoise

گراز دریایی (اسم)
dolphin , porpoise , hogfish
خوک دریایی (اسم)
porpoise , sea dog
گراز ماهی (اسم)
porpoise , seahorse , walrus
بالن یا نهنگ دندان دار (اسم)
porpoise
مثلپورپوس شنا کردن (فعل)
porpoise

معنی کلمه porpoise به انگلیسی

porpoise
• species of dolphin, type of marine mammal
• a porpoise is a sea animal that looks similar to a dolphin.

porpoise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
نهنگ
naRiman
یه نوع نهنگه
Rouqa
یه حیوان آبزی بسیار شبیه دلفین ولی بینی یا نوکش خیلی کوچیکتره و یه کم تپلو تره.در اندازه هم تقریبا با دلفین یکی هستن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی porpoise
کلمه : porpoise
املای فارسی : پرپیس
اشتباه تایپی : حخقحخهسث
عکس porpoise : در گوگل

آیا معنی porpoise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )