برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1151 100 1

port said

/ˈpɔːrtˈsed/ /pɔːtˈsed/

بندر پورت سعید (در مصر)

معنی کلمه port said به انگلیسی

port said
• city in the northeast section of egypt

port said را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی port said
کلمه : port said
املای فارسی : پورت سعید
اشتباه تایپی : حخقف سشهی
عکس port said : در گوگل

آیا معنی port said مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )