برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1207 100 1

post closing trial balance

معنی post closing trial balance در دیکشنری تخصصی

post closing trial balance
[ریاضیات] تراز آزمایشی اختتامی

post closing trial balance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی post closing trial balance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )