برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

post exilic


وابسته به پس از جلای بابل

post exilic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی post exilic
کلمه : post exilic
املای فارسی : پست اخیلیک
اشتباه تایپی : حخسف ثطهمهز
عکس post exilic : در گوگل

آیا معنی post exilic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )