برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1222 100 1

postal code

/ˈpoʊstəlkoʊd/ /ˈpəʊstəlkəʊd/

(کانادا) کد پستی (انگلیس و امریکا: postcode)

واژه postal code در جمله های نمونه

1. Remember to use postal code.
[ترجمه ترگمان]به خاطر داشته باشید که از کد پستی استفاده کنید
[ترجمه گوگل]به یاد داشته باشید که از کد پستی استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What is your ZIP or postal code + house number?
[ترجمه ترگمان]کد پستی و شماره منزل شما چیست؟
[ترجمه گوگل]شماره کد پستی یا کد پستی شما کدام است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do you know the postal code of this postal district?
[ترجمه ترگمان]کد پستی این منطقه پستی را می‌شناسید؟
[ترجمه گوگل]آیا کد پستی این ناحیه پستی را می دانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What's the postal code number of this place?
[ترجمه ترگمان]کد پستی اینجا چنده؟
[ترجمه گوگل]کد پستی کد پستی این مکان چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Importa ...

معنی کلمه postal code به انگلیسی

postal code
• special code comprised of numbers and letters that is added to a mailing address in order to expedite mail delivery, zip code (british, canadian)

postal code را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی postal code
کلمه : postal code
املای فارسی : پستال کد
اشتباه تایپی : حخسفشم زخیث
عکس postal code : در گوگل

آیا معنی postal code مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )