برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

pre reflective

pre reflective را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Lonelyboy
پیش فکری، پیش تفکری، بدون احتیاج به تفکر، غریزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pre reflective مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )