برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

presumable

/prɪˈzjuːməbl̩/ /prɪˈzjuːməbl̩/

معنی: قابل استفاده، محتمل، فرض محتمل، قابل استنباط
معانی دیگر: فرضا، احتمالا، انگاری، انگارشی، فر­ محتمل

بررسی کلمه presumable

صفت ( adjective )
مشتقات: presumably (adv.)
• : تعریف: capable of being taken for granted; reasonable.

واژه presumable در جمله های نمونه

1. presumable causes of the disaster.
[ترجمه ترگمان]presumable علل فاجعه
[ترجمه گوگل]علل احتمالی فاجعه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Unlike my uncle, I presumable like that bike (bicycle).
[ترجمه ترگمان]بر خلاف عمویم، من آن دوچرخه را دوست دارم (دوچرخه)
[ترجمه گوگل]بر خلاف عموی من، من احتمالا مانند دوچرخه (دوچرخه) است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The answer presumable is gonna be that the best version of the personality theory doesn't require item for item, having the very same believes, memories, desires and so forth.
[ترجمه ترگمان]پاسخ به این سوال این خواهد بود که بهترین نسخه از نظریه شخصیت به چیزی برای مورد نیاز ندارد، دارای همان تفکر، خاطرات، امیال و غیره
[ترجمه گوگل]پاسخ احتمالی این است که بهترین نسخه تئوری شخصیت، آیتم مورد نیاز را نداشته باشد، همان اعتقادات، خاطرات، خواسته ها و را داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Large Prismatic Shard ?From rare items, presumable ilvl 100 or higher.
[ترجمه ترگمان]ساختمان بزرگ س ...

مترادف presumable

قابل استفاده (صفت)
abusive , usable , available , useful , operational , utilizable , handy , operative , instrumental , presumable , serviceable
محتمل (صفت)
plausible , contingent , feasible , probable , likely , possible , most likely , odds-on , presumable , verisimilar
فرض محتمل (صفت)
presumable
قابل استنباط (صفت)
presumable

معنی کلمه presumable به انگلیسی

presumable
• supposable, conjecturable, can be expected; probable, seemingly, can be assumed

presumable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
مفروض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی presumable
کلمه : presumable
املای فارسی : پرسومبل
اشتباه تایپی : حقثسعئشذمث
عکس presumable : در گوگل

آیا معنی presumable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )