برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

pretending


System.String[]

واژه pretending در جمله های نمونه

1. children were pretending to be astronauts
(در بازی) بچه‌ها وانمود می‌کردند که فضانورد هستند.

2. he spoofed us by pretending to be deaf
با وانمودن کردن اینکه کر است ما را دست انداخت.

3. he shuffled out of the work by pretending to be ill
با تظاهر به بیماری از زیر کار در می‌رفت.

4. he tried to outflank the other candidate by pretending to be sink
با تظاهر به بیماری سعی کرد کاندید انتخاباتی دیگر را در موقعیت بدی قرار دهد.

5. All my life, I've only been pretending. Without me, his world will go on turning. A world that's full of happiness that I have never known.
[ترجمه ترگمان]تمام زندگیم، فقط تظاهر می‌کردم بدون من، دنیای او به چرخش خواهد افتاد دنیایی سرشار از شادی که هرگز ندیده‌ام
[ترجمه گوگل]تمام زندگی من، من فقط وانمود کردم بدون من، دنیای او در حال چرخش است دنیایی پر از خوشبختی است که هرگز شناخته نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Pretending he doesn't remember is an old trick of his.
[ترجمه ترگمان]وانمود می‌کند که به یاد نمی‌آورد حقه قدیمی او باشد
[ترجمه گوگل]تظاهرات او به یاد نمی آورد، ترفندی قدیمی از او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف pretending

مدعی (صفت)
pretending , claiming
متظاهر (صفت)
ostentatious , braggart , boastful , hypocritical , pretending , simulating , making believe , prudish

معنی کلمه pretending به انگلیسی

pretending
• feigning, putting on a false appearance, making believe
pretending to be ill
• playing sick, falsely acting as if one is sick
pretending to be innocent
• acting innocent, pretending to be not guilty
pretending to be wise
• try to make oneself seem intelligent

pretending را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yaser
وانمود کردن
a.m.m.1
وانمود کردن
Setayesh-Arya
تظاهر کردن
محدثه فرومدی
داعیه‌دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pretendingکلمه : pretending
املای فارسی : پرتندینگ
اشتباه تایپی : حقثفثدیهدل
عکس pretending : در گوگل

آیا معنی pretending مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )