برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

pro bono

/ˈproʊˈboʊnoʊ/ /prəʊˈbəʊnəʊ/

رایگان، مجانی (در مورد خدماتی که پزشک و حسابدار و غیره برای موسسات خیریه انجام می دهند)

بررسی کلمه pro bono

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or indicating services, as by a lawyer or doctor, that are provided without payment for poor people, charitable organizations, or the like.

واژه pro bono در جمله های نمونه

1. Another pro bono endeavor involves representing a convicted murderer from Indiana.
[ترجمه ترگمان]یک تلاش دیگر در این زمینه، نشان دادن یک قاتل مجرم از سوی ایندیانا است
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از تلاش های حرفه ای بونو، نمایندگی یک قاتل محکوم شده از ایندیانا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The awards are an outgrowth of the pro bono recognition program of the Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP).
[ترجمه ترگمان]این جوایز نتیجه‌ای از برنامه به رسمیت شناختن حقوق متخصصان بازاریابی و ارتباطات (AMCP)هستند
[ترجمه گوگل]این جوایز یک رشد از برنامه شناخت حرفه ای انجمن بازاریابی و ارتباطات حرفه ای (AMCP) است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a result, pro bono organizational directors report the constant pressure to be out in the legal community " proselytizing " new recruits.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، مدیران سازمانی، فشار ثابتی را برای خروج افراد جدید از جامعه قانونی گزارش می‌دهند
[ترجمه گوگل]به عنوان یک نتیجه، مدیران اجرایی طرفدار بونو، فشار ثابت را در جامعه ی حقوقی 'نیروهای جدید' به دست می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با pro bono به فارسی

(لاتین) برای خدمت به اجتماع، در راه سعادت همگان

معنی کلمه pro bono به انگلیسی

pro bono
• (latin) offered free of charge, provided at no cost (often refers to legal services)

pro bono را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
انجام دادن کاری برای کسی به رایگان, بویژه انجام کارهای حقوقی برای کسی که درآمدش پایین است
leila
خیرخواهانه
مهران داور
عام‌المنفه
Shirinbahari
کار یا وکالت رایگان
مهران داور
خیٔر، خیرخواه، داوطلب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pro bono
کلمه : pro bono
املای فارسی : پرو بونو
اشتباه تایپی : حقخ ذخدخ
عکس pro bono : در گوگل

آیا معنی pro bono مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )