برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

pro hac vice


برای این موقع

معنی pro hac vice در دیکشنری تخصصی

pro hac vice
[حقوق] برای این مورد خاص، برای این دفعه

pro hac vice را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pro hac vice
کلمه : pro hac vice
املای فارسی : پرو هک ویک
اشتباه تایپی : حقخ اشز رهزث
عکس pro hac vice : در گوگل

آیا معنی pro hac vice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )