برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

pro social

pro social را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(صفت): چیزی که مطلوب جامعه، مطلوب اجتماع یا مورد پسند جامعه باشد / به سود جامعه باشد.

https://www.thefreedictionary.com/prosocial

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pro social مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )