برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

proactiveness

proactiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالحسین انتخابی
اقدامات پیشگیرانه ، پیشگیری
حسین انتخابی
پیش فعال
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند
کنش گرا بودن، کنش گرایی، کنش پذیری
مرضیه
فوق فعال
فربد
کنشگرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی proactiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )