برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1324 100 1

proceeding

/prəˈsiːdɪŋ/ /prəˈsiːdɪŋ/

معنی: پیشرفت، عمل، اقدام، روند، جریان عمل
معانی دیگر: (انجمن های علمی و غیره - جمع) صورت جلسه، شرح مذاکرات، ادامه، دنبال گیری، پیگیری، طرز

بررسی کلمه proceeding

اسم ( noun )
(1) تعریف: an action, course of action, or continuation of an action.
مترادف: action, activity, procedure
مشابه: affair, measures, method, occurrence, process, step

(2) تعریف: (pl.) a series of events taking place over time, esp. a formal meeting.
مترادف: activities, conference
مشابه: affair, dealings, doings, events, goings-on, happenings, hearing, meeting, transactions

(3) تعریف: (pl.) a record or report of a formal meeting or discussion; minutes.
مترادف: minutes, record, report
مشابه: account, memorandum, transaction, transcript

(4) تعریف: (sometimes pl.) a legal action, or the continuing of that action.
مترادف: action, case, suit
مشابه: lawsuit, litigation, procedure

واژه proceeding در جمله های نمونه

1. a project that is proceeding well
طرحی که دارد به خوبی پیش می‌رود

2. the construction of the bridge is proceeding at a rapid pace
ساختن پل با آهنگ سریع پیش می‌رود.

3. an alimony agreement may be an incident of a divorce proceeding
توافق نسبت به نفقه می‌تواند از دادخواست طلاق ناشی گردد.

4. I was proceeding through torrents of rain.
[ترجمه ترگمان]باران سیل‌آسا می‌بارید
[ترجمه گوگل]من از طریق رگبار باران ادامه دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was proceeding along the High Street in a northerly direction.
[ترجمه ترگمان]من در امتداد خیابان اصلی در جهت شمال حرکت می‌کردم
[ترجمه گوگل]من در امتداد خیابان بالا در جهت شمالی حرکت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. This flight is now proceeding to Paris at a speed of 1 000 kilometres an hour.
[ترجمه ترگمان]این پرواز اکنون با سرعت ۱،۰۰۰ کیلومتر در ساعت به پاریس می‌رود
[ترجمه گوگل]این پرواز اکنون در پاریس با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت به طول می انجامد
[ترجمه شما] ...

مترادف proceeding

پیشرفت (اسم)
advance , accession , progress , improvement , development , progression , growth , proceeding , advancement , rise , promotion , lift , furtherance , headway
عمل (اسم)
article , function , process , practice , act , action , operation , doing , deed , issue , fact , proceeding , production , gest
اقدام (اسم)
measure , action , move , proceeding , ploy , beginning , emprise
روند (اسم)
flow , process , proceeding , procedure , method
جریان عمل (اسم)
process , proceeding

معنی proceeding در دیکشنری تخصصی

[حقوق] سوابق امر، گردش کار، جریان دعوی (یا دادرسی یا رسیدگی)
[ریاضیات] با توجه به، پس از، جریان، عمل، اقدام
[ریاضیات] عمل کردن به صورت
[ریاضیات] طبق، با استفاده از
[حقوق] دعوای ترافعی
[حقوق] رسیدگی غیابی
[ریاضیات] تا بینهایت جریان یابنده
[حقوق] رسیدگی قضایی، جریان دادرسی
[حقوق] جریان قضایی، جریان دادرسی، جریان رسیدگی

معنی کلمه proceeding به انگلیسی

proceeding
• routine, protocol; action, event; claim, demand (law); move, step (law)
• you can refer to an organized series of events that happen in a place as the proceedings ; a formal word.
• legal proceedings are legal actions that are taken against a person; a formal word.
• see also proceed.
civil proceeding
• legal proceedings dealing with civil matters
criminal proceeding
• criminal trial, procedures followed by a criminal court during a trial
judicial proceeding
• court proceeding, proceeding wherein a judge rules between two litigants
legal proceeding
• legal action, legal procedure, suit or claim filed in a court of law
quasi judicial proceeding
• procedure that has a somewhat judicial judgment between two litigants
urgent proceeding
• urgent meeting of a court of law

proceeding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

bita
در ادامه
مرتضی بزرگیان
مجموعه مقالات همایش ها
مرتضی بزرگیان
مجموعه مقالات همایش ها
شهاب دولت آبادی
اقدامات قانونی
Saeed
فرایند.
Criminal Proceeding
فرآیند کیفری
ashkezari
رسیدگی
یاسر ریکی
پروسه

She has begun divorce proceedings
او پروسه ی طلاق را شروع کرده است.
حمید مرگانی
the proceedings of sth به معنای کتاب رسمی یک کنفراس یا همایش و ... می باشد که شامل مجموعه ای از مقالات ارائه شده در آن کنفراس می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proceeding
کلمه : proceeding
املای فارسی : پرسیدینگ
اشتباه تایپی : حقخزثثیهدل
عکس proceeding : در گوگل

آیا معنی proceeding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )