برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1348 100 1

professionally

/prəˈfɛʃənəli/ /prəˈfɛʃnəli/

از لحاظ پیشه، ازراه پیشه یا کسب

واژه professionally در جمله های نمونه

1. he hasn't arrived yet professionally
او هنوز از نظر حرفه‌ای به جایی نرسیده است.

2. He played trumpet professionally in a jazz combo.
[ترجمه ترگمان]او در یک ترکیب جاز بصورت حرفه‌ای بوق می‌زد
[ترجمه گوگل]او تراموا حرفه ای در دسته کوچک موسیقی جاز بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He has wrestled professionally for five years.
[ترجمه ترگمان]او پنج سال است که به طور حرفه‌ای در حال کشتی گرفتن است
[ترجمه گوگل]او پنج سال به طور حرفه ای کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you need to use English professionally?
[ترجمه ترگمان]آیا شما باید از انگلیسی به صورت حرفه‌ای استفاده کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا شما نیاز به استفاده حرفه ای از انگلیسی دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A professionally installed alarm will cost from about £500.
[ترجمه ترگمان]آژیر خطر نصب‌شده حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ پوند خواهد بود
[ترجمه ...

معنی کلمه professionally به انگلیسی

professionally
• from a professional standpoint; in a professional manner, in a highly skilled manner

professionally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Marzi
معنی: حرفه ای

In a highly skilled manner
میثم علیزاده
● حرفه ای
● کاربردی، به عنوان قسمتی از کار
● همراه با درامد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی professionally
کلمه : professionally
املای فارسی : پرفسینللی
اشتباه تایپی : حقخبثسسهخدشممغ
عکس professionally : در گوگل

آیا معنی professionally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )