برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

proprietress

/prəˈpraɪətrɪs/ /prəˈpraɪətrɪs/

معنی: مالک
معانی دیگر: مونک مالک، ملاک

بررسی کلمه proprietress

اسم ( noun )
• : تعریف: a female proprietor.

واژه proprietress در جمله های نمونه

1. The proprietress was alone in the bar.
[ترجمه ترگمان]خانم رییسه در بار تنها بود
[ترجمه گوگل]مالک تنها در نوار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nor was it likely to be the proprietress of the Rose Bowl celebrating their deal.
[ترجمه ترگمان]و بعید به نظر می‌رسید که صاحب جام رز جام مقدس را جشن گرفته باشد
[ترجمه گوگل]به احتمال زیاد مالک معبد گل رز معروف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kitty Russell, proprietress of the Longbranch Saloon, a woman with a heart of gold who has eyes only for Dillon.
[ترجمه ترگمان]کیتی، صاحب میخانه Longbranch، زنی با قلبی پر از طلا که فقط برای دیلان چشم و گوش دارد
[ترجمه گوگل]کیتی راسل، صاحب سالن سالن Longbranch، یک زن با قلب طلا که فقط چشم دیلون دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Eventually the proprietress admitted that the General was in the hotel, and somewhat hesitantly led Serrigny upstairs.
[ترجمه ترگمان]بالاخره خانم رییسه تایید کرد که ژنرال در هتل است و تا حدودی با تردید به طبقه بالا م ...

مترادف proprietress

مالک (اسم)
have , lord , landowner , landlord , possessor , owner , proprietor , landed proprietor , proprietress

معنی کلمه proprietress به انگلیسی

proprietress
• female property owner, female proprietor
• the proprietress is a woman who is the owner of a business such as a hotel, shop, or newspaper; an old-fashioned word.

proprietress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
You proprietress own all my feeling
تو صاحب تمام احساسات من هستي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proprietress
کلمه : proprietress
املای فارسی : پرپریترس
اشتباه تایپی : حقخحقهثفقثسس
عکس proprietress : در گوگل

آیا معنی proprietress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )