برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

proprioceptive training

proprioceptive training را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
تمرین حس عمقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی proprioceptive training مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )