انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1039 100 1

protozoa

تلفظ protozoa
تلفظ protozoa به آمریکایی تلفظ protozoa به انگلیسی

واژه protozoa در جمله های نمونه

1. Giardia lamblia is a protozoa, a single-celled animal, responsible for one of the most prevalent parasitic diseases in the world.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Giardia lamblia یک حیوان تک‌سلولی است که مسئول یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انگلی در جهان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Giardia lamblia یک پروتوزو، یک حیوان تک سلولی است که مسئول یکی از شایع ترین بیماری های انگلی در جهان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Protozoa are much larger than bacteria or viruses, although still not visible to the naked eye.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Protozoa بسیار بزرگ‌تر از باکتری‌ها و یا ویروس‌ها هستند، اگرچه هنوز برای چشم غیر مسلح قابل‌رویت نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پروتوزوها بسیار بزرگتر از باکتری ها یا ویروس ها هستند، هرچند هنوز برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Biochemical Adaptation in Parasites Parasites - from protozoa to helminths - occupy many environments that have markedly different physical and chemical characteristics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سازگاری بیوشیمیایی در Parasites Parasites - از protozoa گرفته تا helminths - در بسیاری از محیط‌هایی که به طور قابل‌توجهی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند را اشغال می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سازگاری بیوشیمیایی در پارازیتهای انگلی - از پروتوزوئید به کلمینت ها - اشغال بسیاری از محیط ها است که دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بسیار متفاوت هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. IFN may also be induced by some bacteria, protozoa.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]IFN نیز ممکن است توسط برخی از باکتری‌ها، protozoa ایجاد شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]IFN همچنین ممکن است توسط بعضی از باکتری ها، پروتئوز ها ایجاد شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. These microscopic bacteria and protozoa break down cellulose and fiber into digestible nutrients.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این باکتری‌ها و protozoa میکروسکوپی، سلولز و فیبر را به مواد مغذی قابل هضم تجزیه می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این باکتری ها و پروتئین های میکروسکوپی سلولز و فیبر را به مواد مغذی قابل هضم تبدیل می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Bovine coccidiosis is one of important protozoa diseases.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bovine coccidiosis یکی از important important است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کوکسییدوز گاو یکی از مهمترین بیماریهای پروتوزوئید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Yucca extract could decrease the number of the protozoa significantly ( P & lt; 0. 05 ).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عصاره یوکا می‌تواند تعداد of را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد (P = lt؛ ۰ ۰۵)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عصاره یوكاك می تواند به طور معنی داری تعداد پروتئوا را كاهش دهد (P lt؛ 0 05)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. In addition, there are infections by protozoa and infestations of pubic lice and scabies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علاوه بر این، عفونت ناشی از protozoa و هجوم شپش‌های عمومی و scabies وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علاوه بر این، عفونت های پروتوزوئید و آلودگی شپش ها و چربی های حنجره نیز وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Protozoa and parasitic worms are more complex organisms than bacteria and viruses.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کرم‌های انگلی و کرم‌های انگلی بیش از باکتری‌ها و ویروس‌ها موجودات پیچیده تری هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سموم و کرم های انگلی گیاهان پیچیده تر از باکتری ها و ویروس ها هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It is, in fact, colonies of bacteria, protozoa, mycoplasmas, yeasts and viruses a gel - like organic material.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حقیقت، colonies باکتری‌ها، protozoa، mycoplasmas، مخمر و ویروس‌ها یک ژل - مانند مواد آلی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حقیقت، مستعمرات باکتری، پروتوزوئیک، میکوپلاسماها، مخمرها و ویروس ها یک ماده ژل مانند مواد آلی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Protozoa is an important component in the aquatic ecosystem, andthe characteristics of and function aquatic ecosystems.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Protozoa جز مهمی در اکو سیستم‌های آبی و ویژگی‌های اکو سیستم‌های آبی و آبی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پروتوزوها جزء مهمی در اکوسیستم آبزی و ویژگی های اکوسیستم های آبزی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Trypanosome belonging to kinetoplastid protozoa is host to a variety of intriguing and unique features, including RNA editing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Trypanosome متعلق به protozoa kinetoplastid میزبان انواعی از ویژگی‌های جذاب و منحصر به فرد از جمله ویرایش RNA هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Trypanosome متعلق به پروتئین kinetoplastid میزبان به انواع ویژگی های جذاب و منحصر به فرد، از جمله ویرایش RNA است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The pathogen in the waters are viruses, bacteria, protozoa and helminths.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پاتوژن ها در آب ویروس‌ها، باکتری‌ها، protozoa و helminths هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پاتوژن موجود در آب، ویروس ها، باکتری ها، پروتوز ها و کرم ها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Most people have been exposed to it, but if your-immune system is intact the protozoa will seldom do harm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکثر مردم در معرض آن قرار گرفته‌اند، اما اگر سیستم ایمنی شما سالم باشد، protozoa به ندرت آسیب خواهد دید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکثر مردم در معرض آن قرار دارند، اما اگر سیستم ایمنی بدن شما دست نخورده باشد، پروتوپس ها به ندرت آسیب می رسانند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی protozoa در دیکشنری تخصصی

protozoa
[خاک شناسی] تک یاختگان جانوری

معنی کلمه protozoa به انگلیسی

protozoa
• phylum comprised of the protozoans, phylum comprised of eukaryotic organisms (usually single-celled) from the kingdom protista
• any eukaryotic organism (usually single-celled) from the kingdom protista

protozoa را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ستاره > سما
حسن قاسمی > راهیابی
نرجس عبادی > stunned speechless
مجتبی > مجتبی قمچقایی
مجتبی > مجتبی
Amirhossein > refine
Shiva > taught
Fati > روانشناسی

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی protozoa مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )