انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 951 100 1

psoriasis

تلفظ psoriasis
تلفظ psoriasis به آمریکایی/səˈraɪəsəs/ تلفظ psoriasis به انگلیسی/səˈraɪəsɪs/

معنی: پسوریازیس، داءالصدف
معانی دیگر: (پزشکی) داالصدف، سوریاس، طب داء الصدف

بررسی کلمه psoriasis

اسم ( noun )
مشتقات: psoriatic (adj.)
• : تعریف: a chronic disease of the skin that causes dry, scaly patches.

واژه psoriasis در جمله های نمونه

1. Other people who get psoriasis only on knees and elbows may need to fend people off.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سایر افرادی که پسوریازیس دارند، فقط در زانوها و آرنج ممکن است نیاز به دفع مردم داشته باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیگر افراد مبتلا به پسوریازیس تنها در زانو و آرنج ممکن است نیاز به فرار از افراد داشته باشند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Psoriasis is one of the most common dermatological diseases. Its major character of pathology is parakeratosis of keracytes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پسوریازیس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های dermatological است شخصیت اصلی آسیب‌شناسی آن parakeratosis از keracytes است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پسوریازیس یکی از شایع ترین بیماری های پوستی است شخصیت اصلی آن آسیب شناسی، پاراکرئوتوز کراتسیت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. ObjectiveTo explore the curative effect of treating psoriasis guttate with tanshinone.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ObjectiveTo تاثیر درمانی درمان پسوریازیس با tanshinone را بررسی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: کشف اثر درمانی درمان پوکی استخوان با تان شینون
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. A scaly patch formed on the skin by psoriasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پوست فلس فلس دار بر روی پوستش شکل‌گرفته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پچ چشمی در پوست توسط پسوریازیس تشکیل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Patients with guttate, erythrodermic, or pustular psoriasis were excluded.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیمارانی با guttate، erythrodermic، یا pustular پسوریازیس حذف شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیماران مبتلا به پسوریازیس گوتتا، اریتروماتیک یا پوسچرال از مطالعه حذف شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Objective Application the chinese medical science treatment psoriasis for acupuncture point catgut - embedding therapy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف کاربردی خدمات پزشکی پزشکی چینی حاوی پسوریازیس از روش درمانی catgut درمانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اهداف کاربرد درمان پسوریازیس پزشکی پزشکی چینی برای نقطه طب سوزنی نقطه درمان - تعبیه درمان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Psoriasis guttata in association with hepatocellular carcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Psoriasis در ارتباط با carcinoma است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پسوریازیس گوتاتا در ارتباط با کارسینوم سلولهای استخوانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Methods : The throat swabs of patients with psoriasis vulgaris were cultured.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: گلو swabs از بیماران دارای پسوریازیس vulgaris، کشت داده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها سواب های گلو در بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس کشت داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Hemolytic streptococcal infection is a predisposing factor for psoriasis, so as tonsillitis, avoid cold, pharyngitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عفونت streptococcal streptococcal یک فاکتور predisposing برای پسوریازیس، پس tonsillitis شدن، اجتناب از سرما خوردگی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عفونت استرپتوكوكی همولیتیک عامل مهمی برای پسوریازیس است، به طوری كه لوزه ها از سرد شدن، فارنژیت جلوگیری می كنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Dermatology: Atopic dermatitis, psoriasis, body odor, eczema, frostbite, spots, freckles and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پوست: درماتیت atopic، پسوریازیس، بوی بدن، اگزما، سرمازدگی، لکه‌ها، freckles، و غیره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درماتیت آتوپیک، پسوریازیس، بوی بدن، اگزما، یخ زدگی، لکه ها، کرم ها و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Psoriasis is a chronic T-lymphocyte mediated inflammatory and proliferous skin disease, and its treatment is still a puzzled problem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پسوریازیس یک بیماری مزمن T - lymphocyte مزمن و proliferous است و درمان آن هنوز یک مشکل گیج است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پسوریازیس مزمن T-lymphocyte عامل بیماری التهابی و پرکاری پوست است و درمان آن همچنان یک مشکل مبهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. I talk about a rash on my arm that looks like an allergic reaction but is in fact the heartbreak of psoriasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من در مورد خارش دستم صحبت می‌کنم که شبیه یک واکنش آلرژیک به نظر می‌رسد، اما در حقیقت شکست عشقی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من در مورد یک راش در بازوی من صحبت می کنم که به نظر می رسد مانند یک واکنش آلرژیک است، اما در واقع دل درد از پسوریازیس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Known as the sunshine vitamin because it's absorbed from the sun, Vitamin D is a well-known treatment for psoriasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویتامین D که به خاطر خورشید جذب می‌شود و به خاطر خورشید جذب می‌شود، یک درمان مشهور برای پسوریازیس می‌باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ویتامین D به عنوان ویتامین آفتاب شناخته شده است زیرا از روی خورشید جذب می شود ویتامین D یک درمان شناخته شده برای پسوریازیس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Programme LUNCH/ZMU/27/10/93 We've had an amazing response to our search for a cure for the chronic skin complaint psoriasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برنامه lunch \/ ZMU \/ ۲۷ \/ ۱۰ \/ ۱۰ \/ ۹۳ ما پاسخ فوق‌العاده‌ای به جستجوی ما برای درمان بیماری‌های مزمن پسوریازیس داشته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برنامه LUNCH / ZMU / 27/10/93 ما یک پاسخ شگفت انگیز به جستجوی ما برای درمان پوکی استخوان مزمن پوست داریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Available on prescription, Calcipotriol is advised for the skin condition psoriasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای درمان‌های تجویز شده (تجویز شده)برای پسوریازیس پوست توصیه می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Calcipotriol موجود در نسخه تجویز شده برای پسوریازیس پوستی توصیه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف psoriasis

پسوریازیس (اسم)
psoriasis
داءالصدف (اسم)
psoriasis

معنی کلمه psoriasis به انگلیسی

psoriasis
• chronic skin disease characterized by scaly red patches on the skin

psoriasis را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی psoriasis

حسن امامی ١٢:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
کهیر
|

پیشنهاد شما درباره معنی psoriasisنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی psoriasis
کلمه : psoriasis
املای فارسی : سوریاسیس
اشتباه تایپی : حسخقهشسهس
عکس psoriasis : در گوگل


آیا معنی psoriasis مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )