برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

psychological distress

psychological distress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
رنج روانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی psychological distress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )