برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

public domain

/ˈpəblɪkdoʊˈmeɪn/ /ˈpʌblɪkdəʊˈmeɪn/

زمین دولتی، زمین همگانی، خالصه، خالصه دولتی، ملک خالصه

بررسی کلمه public domain

اسم ( noun )
(1) تعریف: land owned by the government, such as a state or national park or preserve.

(2) تعریف: the legal status of a work or product on which the patent or copyright has expired.

واژه public domain در جمله های نمونه

1. The information is not currently in the public domain .
[ترجمه ترگمان]اطلاعات در حال حاضر در حوزه عمومی نیست
[ترجمه گوگل]اطلاعات در حال حاضر در دامنه عمومی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This information is all in the public domain.
[ترجمه ترگمان]این اطلاعات در حوزه عمومی است
[ترجمه گوگل]این اطلاعات همه در حوزه عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Public domain software is sometimes called shareware.
[ترجمه ترگمان]نرم‌افزار دامنه عمومی گاهی اوقات shareware نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل]نرم افزار مالکیت عمومی گاهی اوقات به عنوان نرم افزار نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The information has been placed in the public domain.
[ترجمه ترگمان]اطلاعات در حوزه عمومی قرار داده شده‌است
[ترجمه گوگل]اطلاعات در حوزه عمومی قرار داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی public domain در دیکشنری تخصصی

public domain
[کامپیوتر] قلمرو همگانی - وضعیت ادبیات ، هنر ، موسیقی ، یا نرم افزاری که مشمول قانون « حق پی » نمی شوند. یک کامپیوتر اگر تحت پوشش هیچ قانونی « حق کپی » نباشد، در قلمرو هگانی قرار دارد. تعداد کمی برنامه های همگانی وجود دارند ، اما واژه ی « قلمرو همگانی » معمولاً به اشتباه برا یشرح انواع دیگر نرم افزارهای قابل کپی و رایگان به کار می رود. نگاه کنید به free software .
[زمین شناسی] قلمرو عمومی - زمین شخصی، کنترل شده یا سابقاً واگذارشده توسط دولت فدرال ایالات متحده. این ناحیه شامل زمینی است که توسط 13 ایالت اصلی به دولت واگذار شده است، همراه با ملحقات مشخص بعدی که با واگذاری، پیمان نامه و خریداری بدست آمده است.در بیشترین وسعت، قلمرو عمومی بیش از 1,820,000,000 جریب را اشغال می کند.
[حقوق] اموال عمومی، مشترکات عمومی، در دسترس همگان (از قبیل اختراعات و تصنیفات فاقد حق تقلید و چاپ)
[کامپیوتر] نرم افزار عمومی با همگانی ، نرم افزار همگانی .

معنی کلمه public domain به انگلیسی

public domain
• public land; lands that belong to the government; creative works that are available for public use because they are not copyrighted or patented
public domain program
• computer program which can be used freely by the public, free computer program
public domain programs
• programs marketed to the public for free and without copyright
public domain software
• software marketed to the public for free and without copyright

public domain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Abbas
دامنه هاي عموي - قلمرو عمومي-
ج قاسمی
در دسترس عموم
مرتضی بزرگیان
مالکیت عمومی
عباس اکبری پسند
انظار عمومی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی public domain
کلمه : public domain
املای فارسی : پابلیک دومین
اشتباه تایپی : حعذمهز یخئشهد
عکس public domain : در گوگل

آیا معنی public domain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )