برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

puffed up

معنی کلمه puffed up به انگلیسی

puffed up
• someone who is puffed up is very proud of themselves because they think that they are very important.

puffed up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
خودستایی، از خود راضی، مغرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی puffed up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )