برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

pullet

/ˈpʊlɪt/ /ˈpʊlɪt/

معنی: مرغ جوان، مرغ تازه تخم کرده، جوجه مرغ یکساله و کمتر
معانی دیگر: جوجه مرغ (زیر یک سال)، جوجه مره یکساله و کمتر، مره جوان، مره تازه تخم کرده

بررسی کلمه pullet

اسم ( noun )
• : تعریف: a young hen, esp. a common domestic hen in its first year of laying eggs.

واژه pullet در جمله های نمونه

1. Aunt Glegg and Aunt Pullet are financially secure and their husbands are equally so.
[ترجمه ترگمان]عمه Glegg و عمه تازه از نظر مالی خوب هستند و husbands هم به همین اندازه هستند
[ترجمه گوگل]عمه گگل و عمه پولت از لحاظ مالی امن هستند و همسرانشان به همان اندازه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The little pullet pushed through the crowded henhouse over to the door .
[ترجمه ترگمان]The کوچک مرغ‌ها را از میان جمعیت پر کرد و به طرف در رفت
[ترجمه گوگل]کمربند کوچولو از طریق مادری شلوغ به داخل درب رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then study the making process of the pullet and rope groove and analysis the function requirements.
[ترجمه ترگمان]سپس فرآیند تولید شیار و شیار طناب را بررسی کرده و نیازمندی‌های عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید
[ترجمه گوگل]سپس فرآیند ساخت گیتار و طناب را مطالعه کرده و نیازهای عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The little pullet pushed through the crowded henhouse over to the door. She pushed it open and looked outside.
[ترج ...

مترادف pullet

مرغ جوان (اسم)
pullet
مرغ تازه تخم کرده (اسم)
pullet
جوجه مرغ یکساله و کمتر (اسم)
pullet

معنی کلمه pullet به انگلیسی

pullet
• young hen
• a pullet is a hen that is less than one year old.

pullet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا ایوبی صانع
a young chicken, especially one that is less than one year old
a famous food in Hungary is"pullets in red wine" .mohammedreza
البته توی ایران خودمون شاید یاد اکبر جوجه بیفتیم که البته اون برای مرغ هاییه که کوچکتر از حد معمولند و در واقع اصغر مرغند. ولی برای جلب مشتری این نام رو برگزیدند که البته برند معروفیه که یادمبتکر اون رو گرامی میداریم.محمدرضا ایوبی صانع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pullet
کلمه : pullet
املای فارسی : پوللت
اشتباه تایپی : حعممثف
عکس pullet : در گوگل

آیا معنی pullet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )