برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

punching

/ˈpənt͡ʃɪŋ/ /ˈpʌnt͡ʃɪŋ/

معنی: منگنه زنی

واژه punching در جمله های نمونه

1. You can bank by phone in the USA, punching in account numbers on the phone.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید با استفاده از تلفن در آمریکا، با مشت به حساب خود در تماس تلفنی، حساب کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید با تلفن در ایالات متحده آمریکا بانک، شماره های حساب را بر روی گوشی پانچ کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was punching the air in triumph.
[ترجمه ترگمان]او با پیروزی به هوا ضربه می‌زد
[ترجمه گوگل]او در پی پیروزی هوا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The boys in the cartoon were punching each other - wham, zap!
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها کارتون داره با مشت به هم مشت می زنه
[ترجمه گوگل]پسرها در کارتون یکدیگر را مشت زده بودند - بله، زاپ!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sam was slung into jail for punching a cop.
[ترجمه ترگمان]سام به خاطر مشت زدن به پلیس به زندان افتاده بود
[ترجمه گوگل]سام برای مشت زدن پلیس به زندان افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

مترادف punching

منگنه زنی (اسم)
punching

معنی عبارات مرتبط با punching به فارسی

کیسه ی مشت زنی، کیسه بوکس، کیسه شنی مشت بازی، کیسه مشت
علوم مهندسى : منگنه کارى

معنی punching در دیکشنری تخصصی

punching
[ریاضیات] منگنه کاری، سوراخ کردن، سمبه کاری
[نساجی] طرح پانچ شده - نقشه ضربه
[عمران و معماری] پایه - برش سوراخ شدگی - برش سوراخ کننده - برش منگنه ای - برش سنبه ای
[نساجی] سوراخ کردن کارد
[نساجی] پانچ سوزنی - سوزن زنی الیاف (در تولید منسوجات بی بافت)

معنی کلمه punching به انگلیسی

punching
• intended to be struck with the fists
• act of striking with the fists, act of hitting; act of perforating, act of making holes
punching bag
• stuffed bag that is made to be punched with the fists; person on whom another releases their anger
• a punching bag is the same as a punchbag; used in american english.
punching cards
• perforating computer paper strips, primitive method for working with computers

punching را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mj
سوراخ کردن
صادق جباری
تورفتگی (عمران سازه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی punching
کلمه : punching
املای فارسی : پونچینگ
اشتباه تایپی : حعدزاهدل
عکس punching : در گوگل

آیا معنی punching مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )