برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - spin - on

put a spin on

put a spin on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
اصطلاح:
شرح یک واقعیت به‌طوری که به مذاق شنونده خوش آید (که ممکن است با تحریف آن واقعیت همراه باشد)

https://idioms.thefreedictionary.com/put a spin on

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put a spin on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )