برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

put about

/pʊtəˈbaʊt/ /pʊtəˈbaʊt/

معنی: برگشتن، تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن
معانی دیگر: 1- (کشتی) مسیر عوض کردن، تغییر مسیر دادن 2- درجهت دیگر حرکت کردن، در مورد کشتی تغییر مسیر دادن، پریشان شدن

واژه put about در جمله های نمونه

1. They put about and sailed for home.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به راه خود ادامه دادند و به سمت خانه حرکت کردند
[ترجمه گوگل]آنها را برای خانه گذاشتند و رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was very much put about when she realized that she had given the parcel to the wrong person.
[ترجمه ترگمان]وقتی متوجه شد که او بسته‌ای را به آدم اشتباهی داده، خیلی ناراحت شده بود
[ترجمه گوگل]او در مورد زمانی که او متوجه شد که او بسته به شخص اشتباه داده شده بود، بسیار به او پرداخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't believe all these stories that are being put about.
[ترجمه ترگمان]تمام این داستان‌هایی را که در موردشان بحث می‌شود را باور نکنید
[ترجمه گوگل]آیا تمام این داستان هایی را که در مورد آنها مطرح می شود باور ندارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was much put about when she realized that she had given the parcel to the wrong person.
[ترجمه ترگمان]وقتی متوجه شد که او بسته‌ای را به آدم اشتباهی داده، خیلی ناراحت شده بود
[ترجمه ...

مترادف put about

برگشتن (فعل)
sheer , hark back , change , bend , regurgitate , return , reverse , backslide , rebound , come back , remount , blench , put about , revert , resile , topple , recrudesce
تغییر مسیر دادن (فعل)
shift , come around , put about
تغییر جهت دادن (فعل)
shunt , turn , put about , veer , quirk

معنی کلمه put about به انگلیسی

put about
• turn toward another direction; be concerned, be worried
put about a story
• spread a story, spread a tale

put about را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
شایع کردن، چو انداختن، ترویج کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی put about
کلمه : put about
املای فارسی : پوت اباوت
اشتباه تایپی : حعف شذخعف
عکس put about : در گوگل

آیا معنی put about مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )