برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1275 100 1

put forth an effort

معنی کلمه put forth an effort به انگلیسی

put forth an effort
• work hard, make an effort

put forth an effort را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناشناس
تلاش كردن
گلی افجه
کار زیاد
سخت کار کردن
سعی زیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put forth an effort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )