برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1267 100 1

put into liquidation

معنی put into liquidation در دیکشنری تخصصی

put into liquidation
[حقوق] تصفیه کردن، منحل کردن

put into liquidation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put into liquidation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )