برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - stock - in

put stock in

بررسی کلمه put stock in

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to consider important or believable.

put stock in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Erfan
ارزش قائل شدن، اعتماد کردن
Erfan
ارزش قائل شدن، اعتماد کردن
I put very little stock in it

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put stock in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )