برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

puzzle over


فکر خود را بر چیزی متمرکز کردن، مورد تفکر عمیق قرار دادن

واژه puzzle over در جمله های نمونه

1. For many years, experts in occupational health have puzzled over symptoms reported by office workers, including headache, nausea and fatigue.
[ترجمه ترگمان]سال‌ها است که متخصصان سلامت شغلی از علائم گزارش‌شده توسط کارکنان اداره، از جمله سردرد، حالت تهوع و خستگی گیج شده‌اند
[ترجمه گوگل]سالهاست که کارشناسان بهداشت حرفه ای در مورد علائم گزارش شده توسط کارکنان اداری، از جمله سردرد، تهوع و خستگی، ابراز تردید کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They puzzled over the question for quite a while.
[ترجمه ترگمان]مدتی بود که از این سوال گیج شده بودند
[ترجمه گوگل]آنها برای مدت زمان طولانی روی این سوال غافلگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's been puzzling over his strange letter for weeks.
[ترجمه ترگمان]چند هفته است که دارد به این نامه عجیب و غریب فکر می‌کند
[ترجمه گوگل]او چند هفته است که در مورد نامه عجیب و غریبش غافلگیر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She puzzled over the postmark on the letter.
[ترجمه ترگمان]او روی ...

puzzle over را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی puzzle over
کلمه : puzzle over
املای فارسی : پازل اور
اشتباه تایپی : حعظظمث خرثق
عکس puzzle over : در گوگل

آیا معنی puzzle over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )