برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Quiet room

Quiet room را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
اتاق آرامش
اتاق آرام
اتاقی که در محل کار برای کارمندان در نظر گرفته می شود و دارای کاربری های متنوعی مانند: استراحت کردن، چرت زدن، انجام اعمال مذهبی، مدیتیشن،مطالعه و ..... می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Quiet room مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )