برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

Quotation

/kwoʊˈteɪʃn̩/ /kwəʊˈteɪʃn̩/

معنی: اقتباس، ایراد، بیان، نقل قول، عبارت، مظنه
معانی دیگر: بازگویه، واگویه، (بازرگانی) بهای سهم (یا ورقه ی قرضه و غیره)، پرسش بها، صورت قیمت، فهرست قیمت ها، عمل نقل قول کردن، بازگویه سازی، (چاپخانه) کوادرات

بررسی کلمه Quotation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of quoting.
مترادف: citation
مشابه: quote

(2) تعریف: a quoted passage from a book or the like.
مترادف: citation, quote
مشابه: excerpt

(3) تعریف: the amount stated as the current price of a security or commodity.
مترادف: quote

(4) تعریف: an estimate of costs given for work to be done.
مترادف: estimate, quote

واژه Quotation در جمله های نمونه

1. his quotation of prices
دادن مظنه از سوی او

2. a direct quotation
نقل قول مستقیم (بی‌کم و کاست)

3. to cap a quotation
نقل قول بهتری آوردن (در پاسخ)

4. My quotation is taken from "Hamlet".
[ترجمه ترگمان]quotation از \"هملت\" گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]نقل قول من از 'هملت' گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You'll find the quotation on page 3
[ترجمه ترگمان]نقل‌قول را در صفحه ۳ خواهید یافت
[ترجمه گوگل]نقل قول را در صفحه 3 پیدا خواهید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The book began with a quotation from Goethe.
[ترجمه ترگمان]این کتاب با نقل‌قول از گوته آغاز شد
[ترجمه گوگل]این کتاب با نقل قول از گوته آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The following quotation is taken from a nineteenth century travel diary.
...

مترادف Quotation

اقتباس (اسم)
adaptation , adoption , derivation , quotation
ایراد (اسم)
induction , quotation , adduction , objection
بیان (اسم)
pronunciation , explanation , exposition , statement , declaration , display , quotation , remark , presentation , interpretation , mouth , presentment , averment , expression , lip , recitation , diction , wording , locution , say-so
نقل قول (اسم)
quotation , passage , relation , citation , paraphrase
عبارت (اسم)
style , quotation , passage , expression , phrase , phraseology , diction , wording , wordage
مظنه (اسم)
quotation

معنی عبارات مرتبط با Quotation به فارسی

هر یک از این دو نشان: " "، گیومه، علامت نقل قول، نشان بازگویه، علامت نقل قول یعنی این علائم ' '
نشان نقل قول که بدین شکل است ودردوسوی سخن گوینده ای میگذارند
نقل قول غیر مستقیم

معنی Quotation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مظنه، قیمت پیشنهادی
[صنعت] پیشنهاد تجاری ، مظنه ، پیشنهاد قیمت ، قیمت پیشنهادی
[نساجی] نقل قول - بیان - عبارت
[ریاضیات] تخمین، نرخ، مظنه
[کامپیوتر] درخواست مظنه قیمت
[حسابداری] استعلام بهاء
[کامپیوتر] تقاضا برای اعلام قیمت

معنی کلمه Quotation به انگلیسی

quotation
• act of repeating the words of another person; citation, passage taken from another source; reference; commercial offer; statement of price, offer of a price; price that has been stated or offered
• a quotation is a passage or phrase from a book, poem, or play.
• when someone gives you a quotation, they tell you how much they will charge to do a particular piece of work.
quotation board
• list of stock prices
quotation mark
• quotation marks are punctuation marks used in writing to show where speech or a quotation begins and ends. they are usually written or printed as (` ') or (' ').
quotation marks
• punctuation marks that enclose a quotation
end of quotation
• term indicating conclusion of the citation or recitation of someone's words
famous non quotation
• famous misquotation, famous phrase attributed to a person who actually did not say it

Quotation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خلیل
پیش فاکتور
مقداد سلمانپور
مظنه
اعلان
اعلامیه
بیانیه
اطلاعیه
نوریان
فهرست قیمت ها
احسان
نقل قول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی quotation
کلمه : quotation
املای فارسی : قوتتین
اشتباه تایپی : ضعخفشفهخد
عکس quotation : در گوگل

آیا معنی Quotation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )