برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

quasi equivalents

quasi equivalents را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
شبه معادلها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی quasi equivalents مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )