انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1064 100 1

Rank and file

تلفظ rank and file
تلفظ rank and file به آمریکایی/ˈræŋkəndˈfaɪl/ تلفظ rank and file به انگلیسی/ræŋkəndfaɪl/

1- (ارتش) سربازان (در برابر: افسران 2 (officers- مردم عادی (در برابر: رهبران یا زعمای قوم)، شئون مختلف نظامی، نفرات

بررسی کلمه Rank and file

عبارت ( phrase )
• : تعریف: all the ordinary members of a group, not the leaders.

- The rank and file voted in favor of the new contract.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] رتبه و فایل به نفع قرارداد جدید رای دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] رتبه و پرونده به نفع قرارداد جدید رای دادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Rank and file در جمله های نمونه

1. The party's rank and file are beginning to question the prime minister's choice of advisers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موقعیت حزب و پرونده شروع به زیر سوال بردن انتخاب مشاور نخست‌وزیر می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقام ارشد حزب شروع به سوءاستفاده از انتخاب مشاوران نخست وزیر می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. There was widespread support for him among the rank and file.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشتیبانی گسترده‌ای از او در میان رتبه و پرونده وجود داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در میان مقام و جایگاه او، حمایت گسترده ای از او وجود داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The payment offered to the rank and file is extremely poor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرداخت ارائه‌شده به رتبه و فایل به شدت ضعیف است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرداختی که به رتبه بندی ارائه شده بسیار فقیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Most rank and file police officers rejected the new pay offer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اغلب افسران پلیس این پیشنهاد جدید را رد کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیشترین مأمورین پلیس، پیشنهاد جدید پرداخت را رد کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The rank and file of the party had lost confidence in the leadership.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقام و مقام حزب اعتماد به رهبری را از دست داده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رتبه بندی این حزب اعتماد به نفس رهبران را از دست داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The rank and file members will follow the injunction of the party leadership.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رتبه و اعضای پرونده از دستور رهبری حزب پیروی خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اعضای رتبه و پرونده از دستورالعمل حزب پیروی می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. While I have no special bond with the rank and file, I do sometimes have one with the officers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که من رابطه ویژه‌ای با مقام و پرونده ندارم، گاهی هم یکی از افسران دارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حالی که من هیچ پیوند خاصی با رتبه و پرونده ندارم، گاهی اوقات با افسران یکی را دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Men passed back and forth from the rank and file.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مردان از میان صف بیرون و عقب می‌رفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مردان از صفر و یک به سمت عقب و جلو رفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The rank and file were drawn from forced levies laid upon the tax-paying population.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رتبه و پرونده از مالیات‌های اجباری که بر جمعیت مالیات بر مالیات قرار داده شده‌بود، کشیده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این رتبه از پرونده های اجباری که بر جمعیت پرداخت مالیات گذاشته شده بود، گرفته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It is down, straight down, into the rank and file, and there is nothing to break the fall.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پایین است، مستقیم به پایین، به صف و فایل، و هیچ چیزی برای شکستن سقوط وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پایین، به طور مستقیم، به رتبه و فایل، و هیچ چیز برای شکستن سقوط وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The rank and file has lost confidence in the party leadership.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رتبه و فایل اعتماد به رهبری حزب را از دست داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این رتبه اعتماد به نفس رهبری حزب را از دست داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. But they expected the rank and file to act more out of pragmatism than principle when choosing a nominee.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما آن‌ها انتظار داشتند که موقعیت و فایل برای عمل بیشتر از اصل در زمان انتخاب یک نامزد، عمل کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما آنها انتظار داشتند که در انتخاب یک نامزد، قاعده بیشتر عملگرایانه تر از اصل باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Yet some provisional leaders and rank and file members are committed to their Roman catholic religious belief and practice.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال برخی از رهبران و اعضای دولت موقت نسبت به معتقدات مذهبی کاتولیک روم خود متعهد هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، برخی از رهبران موقت و اعضای ارشد، به اعتقاد و عمل مذهبی کاتولیک رومی خود متعهد هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Social control of the rank and file, in its formal disciplinary guise, had a multitude of possibilities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کنترل اجتماعی مقام و پرونده در پوشش انضباطی رسمی آن، بسیاری از احتمالات را داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کنترل اجتماعی رتبه و پرونده، در قالب پوشش رسمی آن، دارای بسیاری از امکانات بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Rank and file به انگلیسی

rank and file
• common soldiers; common laborers; common people
• the rank and file are the ordinary members of an organization rather than the leaders or officers.

Rank and file را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Toomaz ٠٨:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢
ساده،معمولی،عادی،رده پایین،دون پایه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rank and file
کلمه : rank and file
املای فارسی : رنک اند فایل
اشتباه تایپی : قشدن شدی بهمث
عکس rank and file : در گوگل


آیا معنی Rank and file مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )