برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

Rap

/ˈræp/ /ræp/

معنی: زخم زبان، تقصیر، صدای دقالباب، سرزنش سخت، ضربت تند و سریع زدن
معانی دیگر: (تند) ضربه زدن (به ویژه با کف دست یا انگشت ها)، (تند) کوفتن، دق کردن، ضرب گرفتن، (خودمانی) سخت نکوهش کردن، (آمریکا - خودمانی) صحبت جدی کردن، صحبت جدی، (امریکا - خودمانی) تقصیر، تنبیه، (آمریکا - خودمانی) اختلاط کردن، گپ زدن، گپ زدنی، اختلاط، ضربه ی تند و کوتاه، تق، (آمریکا - خودمانی) موسیقی رپ، آواز رپ، آواز رپ خواندن، آهنگ رپ نواختن، (قرن -18 ایرلند) سکه ی نیم پنی تقلبی، پشیز، کمترین مقدار، یک ذره، (نادر)، قاپیدن، گرفتن

بررسی کلمه Rap

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: raps, rapping, rapped
(1) تعریف: to hit (something) with a rapid, hard stroke; strike.
مترادف: hit, knock
مشابه: box, strike, tap, thwack, whack

- She rapped the door three times.
[ترجمه ترگمان] سه بار به در ضربه زد
[ترجمه گوگل] او سه بار درب را ربود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to cause (something) to hit on or against something else with a rapid, hard stroke.
مترادف: thwack, whack
مشابه: hit, knock, tap

- He rapped the book against the table.
[ترجمه ترگمان] کتاب را روی میز کوبید
[ترجمه گوگل] او کتاب را در برابر میز مذاکره قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She rapped her knuckles nervously on the desktop.
[ترجمه ترگمان] با دلواپسی دستش را روی میز کوبید
[ترجمه گوگل] او دست و پنجه نرم خود را بر روی دسکتاپ عصبی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Rap در جمله های نمونه

1. rap out
(تند و با عتاب) گفتن

2. bum rap
مجازات غیر منصفانه

3. to rap out orders
با لحن تند و عتاب‌آمیز دستور دادن

4. a bum rap
اتهام دروغین

5. a long rap session
گردهمایی طولانی برای حرف‌های جدی

6. beat the rap
(از تنبیه و کیفر و غیره) گریختن،جستن

7. get a rap on (or over) the knuckles
(خودمانی) مورد نکوهش یا گوشمالی قرار دادن

8. give someone a rap on (or over) the knuckle
(خودمانی) کسی را نکوهش یا مجازات کردن

9. to take (or beat) the rap
تقصیر را به عهده گرفتن (یا نگرفتن)

10. not care (or give) a rap
اصلا اهمیت ندادن،بی تفاوت بودن

11. They promised to rap with the management.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها قول دادند که به مدیریت رپ رپ بزنند
[ترجمه گوگل]آنها وعده داده شده به رپ با مدیریت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I'm not that wild about rap music, to be honest.
...

مترادف Rap

زخم زبان (اسم)
nip , rebuke , brickbat , diatribe , rap
تقصیر (اسم)
error , delinquency , offense , fault , guilt , crime , rap
صدای دقالباب (اسم)
rap
سرزنش سخت (اسم)
rap
ضربت تند و سریع زدن (فعل)
rap

معنی عبارات مرتبط با Rap به فارسی

(تند و با عتاب) گفتن
(خودمانی) پرونده ی شخص در شهربانی (پلیس)، سوابق جنایی
(از تنبیه و کیفر و غیره) گریختن، جستن
هیچ پروا نداشته باشید، ذره ای باک نداشته باشید
اصلا اهمیت ندادن، بی تفاوت بودن
عمران : سنگ ریزى

معنی کلمه Rap به انگلیسی

rap
• rap music, musical genre in which spoken verses and rhymes are set to a rhythmic beat (developed in urban areas during the mid-1970s)
• knock, quick blow; knocking sound; punishment (slang); response (slang); conversation (slang)
• knock, tap, strike quickly; criticize, scold, rebuke; perform rap music; talk, have a conversation (slang)
rap music
• musical genre in which spoken verses and rhymes are set to a rhythmic beat (developed in urban areas during the mid-1970s)
rap on the table
• knock on the table, tap
beat the rap
• evade or escape punishment for the crime one had been accused of
gangsta rap
• rap music containing lyrics about life in urban street gangs
take the rap
• bear responsibility, be held accountable

Rap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی
واژه مذکور اصطلاحی مشترک بین روانپزشکی و پزشکی قانونی میباشد و وقتیکه فرد قربانی دچار تجاوز به عنف شود در محاکم قضایی در ارتباط با روانپزشکان از این لغت استفاده میشود . با تشکر.
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، این واژه بیشتر در حوزههای روانپزشکی و حقوق گیفری بکا ر میرود و به معنی تجاوز به عنف میباشد
با تشکر
مهدی
rape ( تجاوز به عنف)

rap (سرزنش جدی- صحبت خودمانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rap
کلمه : rap
املای فارسی : را‌
اشتباه تایپی : قشح
عکس rap : در گوگل

آیا معنی Rap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )