برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Read - them - and - weep

Read them and weep

Read them and weep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
The phrase “read 'em and weep” is often said in poker when someone has a winning hand, as the others “weep” over their loss. This expression can also refer to things that cause distress to others

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Read them and weep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )