برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Recurring activities

Recurring activities را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فعالیت های تکراری

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Recurring activities مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )