برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

Recursively

معنی Recursively در دیکشنری تخصصی

recursively
[ریاضیات] به طور بازگشتی، به طور تراجعی
[ریاضیات] دنباله ی به طور بازگشتی تعریف شده

معنی کلمه Recursively به انگلیسی

recursively
• in a repetitive manner, in a manner that repeats itself

Recursively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
به طور مکرر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Recursively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )