برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

Refute

/rəˈfjuːt/ /rɪˈfjuːt/

معنی: رد کردن، تکذیب کردن، اشتباه کسی را اثبات کردن
معانی دیگر: (استدلال کسی را) رد کردن، (خلاف چیزی را) اثبات کردن

بررسی کلمه Refute

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: refutes, refuting, refuted
مشتقات: refutable (adj.), refutably (adv.), refutability (n.)
(1) تعریف: to demonstrate the falseness or error of; disprove.
مترادف: confute, disprove, rebut
متضاد: prove, verify
مشابه: belie, confound, contradict, debunk, deny, discredit, dispute, invalidate, negate, negative

- She refuted his argument with some well-documented evidence.
[ترجمه ترگمان] او دلایل خود را با شواهد مستند ثابت رد کرد
[ترجمه گوگل] او ادعای خود را با برخی شواهد به خوبی مستند کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to show (someone) to be mistaken.
مترادف: confute, disprove, rebut
مشابه: confound, contradict, deny, discredit, dispute, expose

واژه Refute در جمله های نمونه

1. i refute your reasoning with better logic
استدلال شما را با منطق بهتر رد می‌کنم.

2. We can easily refute his argument.
[ترجمه ترگمان]ما به راحتی می‌توانیم بحث او را رد کنیم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم به راحتی استدلال خود را رد کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Isabelle is quick to refute any suggestion of intellectual snobbery.
[ترجمه ترگمان]ایزابل به سرعت هر گونه پیشنهاد ظاهر بینی عقلانی را رد می‌کند
[ترجمه گوگل]ایزابل سریع به هر گونه پیشنهاد اسطوره ای فکری رد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She tried to think how to refute the argument on moral grounds.
[ترجمه ترگمان]او سعی کرد به این فکر کند که چگونه دلایل اخلاقی را رد کند
[ترجمه گوگل]او سعی کرد تا فکر کند که چگونه این استدلال را در زمینه های اخلاقی رد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Silence is one of the hardest arguments to refute. Josh Billings
[ترجمه ترگمان]سکوت یکی از سخت‌ترین دلایلی است که ...

مترادف Refute

رد کردن (فعل)
decline , gainsay , deny , disclaim , repudiate , disown , pass , disapprove , interdict , veto , rebuff , confute , repel , balk , rebut , baulk , reject , throw down , refuse , overrule , pass up , ignore , spurn , disaffirm , disorient , contradict , controvert , refute , disallow , disprove , impugn , disavow , discommend , hand off
تکذیب کردن (فعل)
deny , rebut , refute , disprove , impugn
اشتباه کسی را اثبات کردن (فعل)
refute

معنی کلمه Refute به انگلیسی

refute
• rebut, disprove, prove false
• if you refute something such as an allegation, theory or argument, you prove that it is false or wrong; a formal word.
• to refute an allegation also means to deny it without providing any evidence. some users of english believe that it is not correct to use refute with this meaning; a formal word.

Refute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محصن
رد کردن، تکذیب کردن
یوسف صابری
مردود شمردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی refute
کلمه : refute
املای فارسی : رفوت
اشتباه تایپی : قثبعفث
عکس refute : در گوگل

آیا معنی Refute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )