برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Reimagined

Reimagined را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
صفت) تجدید نظر شده، دوباره تفسیر شده!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Reimagined مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )