برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

Reincarnation

/riˌɪnkarˈneɪʃn̩/ /ˌriːɪnkɑːˈneɪʃn̩/

معنی: حلول، تناسخ در جسم تازه، تجدید تجسم
معانی دیگر: ( به ویژه در آیین هندوها) حلول روح در بدن دیگر، بازتن یابی، تناس  در جسم تازه

بررسی کلمه Reincarnation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the doctrine or religious belief that human souls survive physical death and return in new bodies.

(2) تعریف: any incarnation or embodiment in a new form.

واژه Reincarnation در جمله های نمونه

1. Hindus and Buddhists believe in reincarnation.
[ترجمه ترگمان]هندوها و بودایی‌ها در تناسخ اعتقاد دارند
[ترجمه گوگل]هندوها و بودایی ها به ترکان مجدد باور دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The two men had disagreed about reincarnation.
[ترجمه ترگمان]دو مرد در مورد تناسخ هم مخالف بودند
[ترجمه گوگل]این دو نفر در مورد تکرار مجدد اختلاف نظر داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He thinks he's the reincarnation of Attila the Hun.
[ترجمه ترگمان]اون فکر می کنه که حلول مجدد Attila of است
[ترجمه گوگل]او فکر می کند که او تناسخ آتیلا هون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He believes he's a reincarnation of Julius Caesar.
[ترجمه ترگمان]به نظر او تناسخ ژولیوس سزار است
[ترجمه گوگل]او معتقد است که او مجسمه جولیوس سزار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Reincarnation

حلول (اسم)
penetration , transduction , transpiration , reincarnation
تناسخ در جسم تازه (اسم)
reincarnation
تجدید تجسم (اسم)
reincarnation

معنی کلمه Reincarnation به انگلیسی

reincarnation
• rebirth of souls in new bodies, regeneration of souls, re-embodiment
• reincarnation is a belief that after death the soul of a person passes into the body of another living creature.
• a reincarnation is a person or animal who is believed to be a dead person born again.

Reincarnation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reincarnation
کلمه : reincarnation
املای فارسی : رینکرنتین
اشتباه تایپی : قثهدزشقدشفهخد
عکس reincarnation : در گوگل

آیا معنی Reincarnation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )